Privacy

Lisette Timmermans, natuurgeneeskundig therapeut / Kruidenhuis Fonteyne respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Als u een bestelling plaatst, heb ik uw naam, e-mailadres, afleveradres en financiële gegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van de status daarvan op de hoogte te houden.

Wet met betrekking tot opslaan van cookies:
Alleen indien u op onze website kiest voor 1. opslaan van favorieten en 2. opslaan van uw adresgegevens voor een bezoek de volgende keer, wordt er een cookie opgeslagen op uw computer. Alvorens dit te doen krijgt u een melding en kunt u er van afzien. Verder maakt deze website GEEN gebruik van cookies op uw computer.

Alleen als u bij Lisette Timmermans, natuurgeneeskundig therapeut / Kruidenhuis Fonteyne een account aanmaakt, bewaar ik uw gegevens op een beveiligde Server van Santu. Bij uw account sla ik informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mail adres en order- en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Deze gegevens worden verwijderd als u daarom vraagt. U kunt ten alle tijde per email bij mij de door u verstrekte gegevens, die ik van u heb, opvragen. U heeft het recht om bezwaar te maken over de opgeslagen gegevens en wanneer u zich niet gehoord voelt, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die ik krijg van onze bezoekers helpen me om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Lisette Timmermans, natuurgeneeskundig therapeut / Kruidenhuis Fonteyne zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling zoals Santu, die de betaling verwerkt. De door mij ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. Kruidenhuis Fonteyne / LTwebshop is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan deze websites

Kruidenhuis Fonteyne / LTwebshop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen.  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Lisette Timmermans, natuurgeneeskundig therapeut en Kruidenhuis Fonteyne.
Ik waardeer het vertrouwen dat u in mij stelt en ik zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Als je naar aanleiding van het privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op

Lisette Timmermans, natuurgeneeskundig therapeut
Kruidenhuis Fonteyne
Oosteinde 179, 2611 VD DELFT.
Tel: 015-2144221
E-Mail:
info@lisette-timmermans.nl

klantenservice@kruidenhuisfonteyne.nl

KvK-nummer: 27301368

BTW-identificatienummer: NL001533280B64

Lid van:

 

Delft

Lisette Timmermans / Kruidenhuis Fonteyne

2-5-20